Županijski odbor

1. Murganić Nada Karlovac predsjednica
2. Halar Alen Gen. stol potpredsjednik
3. Katić Jure Slunj potpredsjednik
4. Zoretić Branko Ozalj potpredsjednik
5. Lipošćak Tomislav Ogulin potpredsjednik
6. Bebić Darko Karlovac gl.tajnik
7. Petrak Nataša Karlovac rizničar
8. Mamić Tihomir Karlovac predsj. ZBGŠ
9. Jelkovac Marija Karlovac predsj. ZŽ KŽ
10. Uđbinac Ivan Karlovac predsj. Zajed. Utemeljitelja
11. Katić Matija Duga Resa predsj. MHDZ KŽ
12. Furdek-Hajdin Martina Karlovac županica
13. Čujko Kristijan Karlovac predsj. Ak. Zajed. A.S.
ČLANOVI
14. Vučić Ivan Ogulin predsj. Žup.skupštine
15. Katić Tomislav Karlovac predsj. Kluba vijećnika ŽS
16. Brletić Martina Tounj
17. Kasipović Marko Plaški
18. Kurelac Zlata Ogulin
19. Sabljak Milan Ogulin
20. Bitunjac Vjekoslav Ogulin
21. Palalić Matija Ogulin
22. Jagnjić Nikica Josipdol
23. Domaldovac Anica Draganić
24. Perčić Marijo Lasinja
25. Ščuka Vlado Krnjak
26. Marčac Miroslav Barilović
27. Hajsan Dolinar Vesna Žakanje
28. Resovac Davor Netretić
29. Moguš Marijan Gen. stol
30. Radočaj Josip Cetingrad
31. Popovački Marijo Duga Resa
32. Golubić Jadranka Duga Resa
33. Brnardić Vinko Bosiljevo
34. Bičanić Mihovil Rakovica
35. Bičanić Marko Saborsko
36. Bogović Ivan Slunj
37. Magdić Tomislav Slunj
38. Zoretić Hrvoje Ozalj
39. Guštin Boris Ozalj
40. Matić Mladen Vojnić
41. Grčić Jadranko Karlovac
42. Grba-Bujević Maja Karlovac
43. Tufeković Marija Karlovac
44. Križanić Ivica Karlovac
45. Fočić Ivana Karlovac
46. Jelkovac Vlado Karlovac
47. Kutleša Mario Karlovac
48. Ofner Albert Karlovac
49. Marijanović Darijo Karlovac
50. Demirović Jasmin Karlovac
51. Krznarić Davor Karlovac
52. Božić Hrvojka Karlovac
53. Kekić Josip Karlovac

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *