Predsjednici GO Karlovac

1.MANDIĆDAMIRPREDSJEDNIKGRABRIK
2.SVETIĆMARINPOTPREDSJEDNIKBANIJA
3.FOČIĆIVANA POTPREDSJEDNIKGRABRIK
4.ROGOZNIKOLAPOTPREDSJEDNIKKAMENSKO
5.MAMIĆ TIHOMIRTAJNIKNOVI CENTAR
6.ČOHANTIHOMIRRIZNIČARG.STATIVE
7.MURGANIĆNADAPO POLOŽAJUGRABRIK
8.FABAC – CARNATALIJAPO POLOŽAJUMAHIĆNO-TUŠKANI
 9. HAJSANANA PO POLOŽAJU G.MEKUŠJE  
10.HORVATIVICA BREŽANI-KABLARI
11KARAS DENIS BREŽANI-KABLARI
12.GRUBIŠA ŽELJKO ZVIJEZDA
13.JELKOVACTOMISLAV REČICA
14.BELJANTOMICA VUKMANIĆ
15.STIPO ADŽAGA TUŠILOVIĆ
16.BAŠIĆIVAN BANIJA
17.BUBLIĆZDRAVKO POKUPSKA DOLINA
18.ČAVLOVIĆJOSIP BORLIN
19.FURAČMATIJA MALA JELSA
20.DUJMOVIĆBRUNO RAKOVAC
21.GREBDARIO NOVI CENTAR
22.KUJINEKDIJANA  LOGORIŠTE
23.KNEZOVIĆIVAN NOVI CENTAR
24.MIHALIĆIVANA MALA ŠVARČA
25.MRZLJAKIVAN  MAHIĆNO-TUŠKANI
26.NAVIJALIĆANDREJA ŠVARČA
27.OBRANOVIĆJOSIP ORLOVAC
28.SOFTIĆALEN GAZA
29.STANKOVIĆDARKO  VELIKA JELSA
30.IVANA STOJKOVIĆ ZAGRAD-KALVARIJA
31.KUČAN SILVIJE  DUBOVAC
32. STAVLJENIĆ DUBRAVKO   TURANJ
33. RENDULIĆ NATAŠA   DREŽNIK-HRNETIĆ
34.VUKIĆFRANJO ŠIŠLJAVIĆ