Predsjednici GO Karlovac

1.MANDIĆDAMIRPREDSJEDNIKGRABRIK
2.SVETIĆMARINPOTPREDSJEDNIKBANIJA
3.STANKOVIĆDARKOPOTPREDSJEDNIKV.JELSA
4.ADŽAGASTIPOPOTPREDSJEDNIKTUŠILOVIĆ
5.MAMIĆ TIHOMIRTAJNIKNOVI CENTAR
6.NAVIJALIĆANDREJAZŽKZŠVARČA
7.HAJSANANAMLADEŽG.MEKUŠJE
8.ČOHANTIHOMIRRIZNIČARG.STATIVE
     
 ČLANOVI
9.HORVATIVICA BREŽANI-KABLARI
10.KARAS DENIS BREŽANI-KABLARI
11.GRUBIŠA ŽELJKO ZVIJEZDA
12.JELKOVACTOMISLAV REČICA
13.BELJANTOMICA VUKMANIĆ
14.PLESKINAMARINKO LUŠČIĆ-JAMADOL
15.BELJAN PALAJSA IVA KNEZ GORICA
16.ŠTEFANAC ANITA LOGORIŠTE
17.CRNKOVIĆSANJA ORLOVAC
18.MATAN NIVES LADVENJAK-SELIŠTE
19.DUJMOVIĆBRUNO RAKOVAC
20.PLANINAC DRAŽEN ŠVARČA
21.SAČERIĆBORNA BANIJA
22.KNEZOVIĆIVAN NOVI CENTAR
23.CAR MARTINA MOSTANJE
24.KATIĆALEN GRABRIK
25.RENDULIĆDRAGUTIN MAHIĆNO-TUŠKANI
26.SABLJARIĆZORAN  C.VUKMANIĆKI
27.VUKIĆFRANJO ŠIŠLJAVIĆ
28.MILEUSNIĆIVAN GAZA
29.PAVLIČIĆDARJA M.JELSA 
30.GAŠPARACCVETO  BORLIN
31.KUČANSILVIJE DUBOVAC
32.STAVLJENIĆDUBRAVKO TURANJ
33.RENDULIĆNATAŠA DREŽNIK-HRNETIĆ
34.MURGANIĆNADAPO POLOŽAJUGRABRIK
35.ŠTAJCERŽELJKOPO POLOŽAJUDUBOVAC
36.FURAČMATIJAPO POLOŽAJUM.JELSA